Arşîfa nûçeyên kevin

Hemî nûçeyên ku di navbera 8/5/2012yê û 25/3/2009ê de di malpera berê ya Komeleya me de www.nivsikar.se de hatibûn belav kirin, wek arşîf li ser hev di PDFyekê de hatine kom kirin. Ger tu bixwazî wan bibînî û bixwînî ji kerema xwe li vê PDF bitikîne: Arşîfa nûçeyên kevin

Ev nivîs di Nûçe de ye.

Kommentarer inaktiverade.